آزاد
دنباله ي فيبوناتچي
CLS
F1 = 1: F2 = 1
INPUT A
FOR I = 1 TO A
   PRINT F1;
   F3 = F1 + F2
   F1 = F2: F2 = F3
NEXT I

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:4  توسط مهندس  |